Μαζί με την Fargeco Hellas προστατεύουμε το Περιβάλλον και διαμορφώνουμε νέες οικολογικές συνήθειες – 3 & 4 Ιουνίου Μετρό Συντάγματος

Η Fargeco Hellas με κεντρικό άξονα την ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος, θεωρεί ότι η περιβαλλοντική συνείδηση καλλιεργείται και διδάσκεται, γιατί δεν είναι τίποτε άλλο από το σεβασμό του ανθρώπου προς το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται, δημιουργεί και προοδεύει. Η Fargeco Hellas υποστηρίζει ότι πρέπει να ενταχθούμε σε […]