Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης στην Attica Green Expo – Για μια Ελλάδα χωρίς πλαστικά

Μια Ελλάδα χωρίς πλαστικά είναι ο βασικός στόχος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) που μέσα από τους στρατηγικούς του άξονες, έχει μειώσει την δημιουργία αποβλήτων, έχει αυξήσει την ανακύκλωση μέσω προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης ενώ ενισχύει την εποπτεία και τους ελέγχους όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Σκοπός του Ε.Ο.ΑΝ. είναι η εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την […]