Η Break Even Consulting με νέες περιβαλλοντικές λύσεις στην Attica Green Expo – Silver Υποστηρικτής

Η εταιρεία Break-Even Consulting αποτελεί μια κορυφαία τεχνική μελετητική εταιρεία, με υψηλή επιστημονική επάρκεια και καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό, με πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση τεχνικών μελετών, σε ειδικότητες μηχανικού και οικονομολόγου, με εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων. Ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων μηχανικής και διεργασιών, με εστίαση στον τομέα του […]