Η Attica Green Expo φιλοξενεί στελέχη από επιχειρήσεις, φορείς της ΚτΠ και οργανισμούς στα Eco Panels

Σε αυτό το διαδραστικό διήμερο, θα φιλοξενηθούν επίλεκτοι Δημόσιοι Φορείς οι οποίοι με έμπρακτους τρόπους αποδεικνύουν καθημερινά πως έχουν ενεργή περιβαλλοντική συνείδηση καθώς και Ανακυκλωτικές Εταιρείες οι οποίες κάνουν πράξη αυτό που ονομάζουμε πράσινο επιχειρείν μέσα από πρωτοβουλίες που συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της πράσινης οικονομίας. Θα ανακαλύψεις ακόμη εταιρείες που προάγουν οικολογικά προϊόντα για […]